Kulmahiomakone on vaarallinen työkalu – Pelaa siis varman päälle


Lähes neljännes kaikista sähkötyökalujen kanssa sattuvista työtapaturmista sattuu kulmahiomakoneen kanssa työskennellessä. Tämä käy ilmi Saksan lakisääteisten tapaturmavakuutusten pohjalta laaditusta tilastosta.
̶ Tapaturmilta voidaan välttyä, kun noudatetaan muutamia ohjeita ja käytetään oikeanlaisia koneita, sanoo Metabon tuotepäällikkö Christoph Sautter.

Raskaat teräkset, nopeasti pyörivät laikat: Työskentely kulmahiomakoneilla on aina haastavaa jopa alan ammattilaisille. Pitkäaikainen työskentely on raskasta, koska suuret voimat rasittavat käyttäjän käsivarsia. Hiominen vaikeasti saavutettavissa paikoissa sekä työskenteleminen pään yläpuolella on ergonomisesti raskasta ja asettaa haasteita koneen käyttäjän fyysiselle kestävyydelle sekä keskittymiselle. Jopa koulutetut ammattilaiset väsyvät nopeasti, mikä tekee työskentelystä vaarallista. Suurin osa kulmahiomakoneilla sattuneista onnettomuuksista tapahtuu, kun koneen käyttäjä väsyy ja menettää koneen hallinnan. Hyvä uutinen on se, että näin ei tarvitse tapahtua. Viime vuosina koneiden turvaominaisuudet ovat kehittyneet huomattavasti. Turvallisuutta voidaan helposti lisätä ottamalla alusta alkaen huomioon tarvittavat varotoimet sekä käyttämällä koneita, jotka on varustettu asianmukaisilla ominaisuuksilla.

Suojavarusteet ja turvallinen vaatetus

Asianmukainen valmistautuminen on ensiarvoisen tärkeää kulmahiomakoneilla työskennellessä. Turvallisuuden kannalta suuressa roolissa on kolme tärkeää tekijää: ihminen, työympäristö ja tietysti oikea kone. Tapaturmien ehkäiseminen alkaa valitsemalla oikeat työvaatteet. Vaikka kulmahiomakoneiden kanssa työskenteleminen on raskasta ja hikistä puuhaa, eivät kevyet vaatteet kuitenkaan ole vaihtoehto. Oikeanlainen vaatetus ja varustus suojaavat käyttäjää lentäviltä kipinöiltä, metallisirpaleilta sekä pölyltä ja melulta. Tarvittaviin suojavarusteisiin kuuluvat kipinöitä hylkivät vaatteet, turvakengät, kuulosuojaimet, suojalasit sekä oikeanlaiset käsineet. Riippuen siitä, missä ympäristössä kulmahiomakonetta käytetään, tulisi työntekijöiden käyttää myös kypärää sekä tarvittaessa kiinnittää kulmahiomakone turvavaljaalla putoamisen välttämiseksi. Esimerkiksi Metabon WEPBA 17-125 Quick DS –kulmahiomakone on varustettu turvarenkaalla, jonka avulla työkalu voidaan kiinnittää ja näin estää sitä putoamasta.

Pidä työskentelyalue siistinä ja selvitä työturvallisuustekijät

Kuiva, siisti ja hyvin valaistu työskentelyalue on turvallisen työskentelyn perusedellytys. Lisäksi lähellä ei saa olla syttyviä esineitä tai nesteitä, jotka voivat helposti syttyä lentävistä kipinöistä. Ennen kulmahiomakoneen käyttämistä käyttäjien tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
– Onko käytettävä kone varmasti oikeanlainen suoritettavaan työtehtävään?
– Onko kone varmasti toimiva ja moitteettomassa kunnossa?
– Onko kone varustettu oikeilla ominaisuuksilla ja tarvikkeilla
suoritettavaan työhön (esim. teräsuoja)?

Lisäksi käyttäjän tulisi tutustua etukäteen kulmahiomakoneen painoon, tehoon ja turvallisuustoimintoihin.

Opiskele uusimmat turvaominaisuudet

Työtapaturmien ehkäisemiseksi ei ole olemassa yhtä merkittävää tekijää, mutta viimeisintä turvallisuustekniikkaa hyödyntävät koneet voivat vähentää riskejä merkittävästi. Metabo tarjoaa pieniä sekä suuria turvakulmahiomakoneita, joiden turvaominaisuuksien avulla voidaan vähentää vaaratilanteita. Esimerkiksi, jos käyttäjä menettää koneen hallinnan, ”kuolleen miehen kytkin” pysäyttää koneen välittömästi. ”Kuolleen miehen kytkin“ löytyy myös isoista kulmahioma-koneista WEPBA 24-230, 24-180 ja 26-230 MVT Quick. Kun käyttäjä vapauttaa kytkimen, kone sammuu välittömästi, oli kyse sitten hätätilanteesta tai tarkoituksellisesta vapauttamisesta. Mekaaninen laikkajarru pysäyttää laikan kokonaan 2,5 sekunnin kuluessa. Pehmeä käynnistys takaa koneen tasaisen ja turvallisen kiihtymisen maksiminopeuteen, kun koneen virta kytketään päälle. Jälleenkäynnistymisen esto estää koneen hallitsemattoman käynnistymisen esimerkiksi sähkökatkoksen jälkeen. Jos virrantulo koneeseen katkeaa, kone ei käynnisty automaattisesti virran palautuessa. Kone on ensin kytkettävä pois päältä ja sen jälkeen takaisin käyntiin. Näin kone pysyy käyttäjän hallinnassa, eikä käynnisty tahattomasti aiheuttaen vaaratilanteita. Koneen hallintaa parantaa myös säädettävä sivukahva. Kahvaa voidaan säätää 180 astetta, mikä mahdollistaa koneen paremman hallinnan myös hankalissa paikoissa.

Metabo_katkaisulaikka

Laikat, joihin voi luottaa

Katkaisun aikana on mahdollista, että laikka jumiutuu leikattavaan materiaaliin ja pysähtyy äkillisesti. Tuolloin koneen voima saattaa iskeä käyttäjän käsille voimakkaan ns. takapotkun. Metabon kulmahiomakoneet tarjoavat ratkaisun myös kyseiseen ongelmaan. Mekaaninen turvakytkin minimoi mahdollisen takapotkun markkinoiden alhaisimmalle tasolle. Suurissa kulmahiomakoneissa moottorin elektroninen turvakytkin katkaisee virran laikan jumiutuessa. Äärimmäisissä tilanteissa laikka ei ainoastaan jumiudu, vaan se myös pirstaloituu. Näin ollen koneen käyttäjän tulisi myös panostaa laadukkaisiin katkaisulaikkoihin.
Metabon valikoima tarjoaa erilaisia katkaisu- ja hiomalaikkoja, jotka testataan ja valmistetaan OSA-standardin mukaisesti (OSA on hiomatarvikkeiden turvallisuusorganisaatio). Kulmahiomakonetta on aina käytettävä mukana toimitettavan laikkasuojan kanssa. Koneen käyttäminen vääränlaisella laikkasuojalla tai ilman suojaa voi johtaa laikan vaurioitumiseen sekä onnettomuuksiin. DIN EN 60745-2-3 standardin mukaan laikkasuojusta on käytettävä, kun laikan halkaisija ylittää 55mm. Kaikkien katkaisulaikkojen kanssa (muoto 41 & 42) on käytettävä laikkasuojaa, joka suojaa 175 astetta laikan molemmilta puolilta.

Vähemmän tärinää, enemmän tehoa

Jatkuva tärinä on koneen käyttäjälle raskasta ja väsyttävää. Kulmahiomakoneilla työskenneltäessä erityisesti kädet joutuvat kovan rasituksen alle. Pahimmassa tapauksessa jatkuva tärinälle altistuminen voi aiheuttaa pysyviä terveyshaittoja. Tärinä vaikuttaa verisuoniin sekä verenkiertoon ja voi aiheuttaa nk. valkoisten sormien taudin. Metabo on pyrkinyt vähentämään myös ammattitautien riskejä. Uudet suuren kokoluokan turvakulmahiomakoneet WEPBA 24-230, 24-180 ja 26-230 MVT Quick on varustettu tärinää vähentävillä ominaisuuksilla. Autobalancer – laikan tasapainotusjärjestelmä vähentää merkittävästi koneen tärinää sekä hionta- että katkaisutöissä. Metabon VibraTech (MVT)-sivukahva on val-mistettu tärinää vaimentavasta joustavasta materiaalista. Lisäksi kahva on eristetty koneen rungosta, jolloin tärinä ei välity suoraan käyttäjän käsiin. Metabon tärinää vähentävien ominaisuuksien avulla tärinäarvot laskevat jopa 50 % normaalia alhaisemmiksi. Koneen käyttäjät voivat työskennellä huomattavasti pidempään ja entistä tuottavammin. Myös laikkojen elinikä kaksinkertaistuu, mikä puolittaa tarvikkeisiin liittyvät kustannukset.

Turvallisuustekijät pähkinänkuoressa

Kulmahiomakone on vaarallinen laite ja riski loukkaantumiseen on korkea. Todennäköisyys vaaratilanteisiin tai loukkaantumiseen on korkeampi kuin muissa koneissa. Käytäjien tulisi pitää tämä aina mielessä. Onnettomuudet tapahtuvat pääasiassa silloin, kun koneen käyttäjä luottaa liikaa omiin taitoihinsa ja aliarvioi koneen tehon, mikä johtaa koneen hallinnan menettämiseen. Sekä koneen ominaisuuksilla että käyttäjän asenteella on oma vaikutuksensa siihen, että kulmahiomakoneen käyttö on mahdollisimman turvallista. Suojavarusteet, oikeanlainen vaatetus, asianmukainen työskentelyalue sekä turvaominaisuuksilla varustettu kone, vaikuttavat kaikki omalta osaltaan työturvallisuuteen.

Turvallisuus on Metabo-kulmahiomakoneissa etusijalla. Uudet koneet on varustettu lukuisilla turvallisuustoiminnoilla, kuten mekaanisella laikkajarrulla, ”kuolleen miehen kytkimellä” sekä tärinää vähentävällä tasapainotusjärjestelmällä.
Lisää turvallisuutta parantuneen ergonomian ansiosta. Metabon säädettävä sivukahva tukee hyvää ergonomiaa. Kahvaa voidaan säätää 180 astetta, mikä helpottaa työskentelyä ahtaissa paikoissa sekä erilaisissa asennoissa.
Metabo_turvallisuus
Kipinöiden lentäessä on asianmukainen vaatetus sekä suojavarusteiden käyttö erityisen tärkeää. Normaaleihin turvavarusteisiin kuuluvat kipinöitä hylkivät vaatteet, turvakengät, kuulosuojaimet, suojalasit sekä laadukkaat käsineet.
WEPBA 24-230 MVT Quick
Edistyksellisintä turvallisuutta: Metabon suuren kokoluokan kulmahioma-koneet WEPBA 24-230, 24-180 and 26-230 MVT Quick on varustettu lukuisilla turvaominaisuuksilla.
Metabo turvallisuusesite